Z historie hodinářství ve Vyšehradské ulici

Hodinářství ve Vyšehradské ulici mělo bohatou a velmi zajímavou historii. Mezi místními starousedlíky z oblasti Vyšehradu a Podskalí, ale i obyvatel ze vzdálenějších částí Prahy, bylo vždy synonymem kvalitních hodinářských služeb a příjemného přístupu k zákazníkům.

Tradici hodinářského řemesla zde založil v roce 1938 pan Čestmír Chramosta, když si v domě č.p. 1355, ve kterém i bydlel, pronajal dílnu kde poskytoval hodinářské služby a prodával hodiny a hodinky. Jeho schopnosti a dovednosti jsou do dnešních dnů vzpomínané a vybavují si je i dnešní zákazníci, kteří k nám přicházejí nejen z oblasti „Podskalí“.

Osud hodinářství byl silně poznamenán po 2. sv. válce, kdy pana Chramostu a jeho dílnu postihly represe, útlaky a omezování činnosti soukromých podnikatelů v tehdejším Československu. Dům č.p. 1355 ve vyšehradské ulici byl odebrán jeho majitelům, stejně tak i hodinářská dílna a celé její vybavení. Čestmírovi Chramostovi bylo umožněno v hodinářství zůstat, ale už jen jako zaměstnanci státního podniku. V hodinářství zůstal pracovat až do roku 1970. Do roku 1989 zde bylo i nadále provozováno hodinářství v rámci státního podniku. Následně byl dům vrácen původním majitelům.

Zdeňka Pečánková

S koncem komunistického režimu došlo k rozpadu státních podniků, které zastřešovaly i činnosti hodinářů a ve kterém byla zaměstnána i paní Zdeňka Pečánková (v roce 1989 ve Vodičkově ul. – pasáž ABC). Ta s opětovným obnovením možnosti osamostatnění a založení živnosti neváhala a založila si svou vlastní hodinářskou dílnu ve Vyšehradské ul., přesně v místě kde, v roce 1938 provozoval svou hodinářskou dílnu pan Čestmír Chramosta.

Paní Zdeňce Pečánkové se povedlo znovuobnovit vybavení prodejny ve stylu, v jakém bylo v době jeho založení v 1. polovině 20. století, ale zejména se jí díky své odborné erudici, schopnostem, řemeslné zdatnosti a laskavému přístupu podařilo získat důvěru zákazníků, kteří se na adresu Vyšehradská 17, Praha 2 – Nové Město rádi a s důvěrou vracejí.

Zdeněk Rott & Faruk Mahrezi

Dnes, po převzetí hodinářství pány Zdeňkem Rottem a Farukem Mahrezi, je naším cílem zachování ducha tohoto místa a zejména důvěry, kterou nám naši zákazníci projevují při svěřování svých hodin a hodinek do opravy a servisu. Paní Zdeňka Pečánková bude i do budoucna s Hodinářstvím Vyšehrad částečně spolupracovat.